33 Powhatan

33 Powhatan

331 E Mithoff

331 E Mithoff

482 Thackeray

482 Thackeray

1172 Elmore

1172 Elmore

8353 Highbluffs

8353 Highbluffs

2211 Killdeer

2211 Killdeer

81 Orchard

81 Orchard

480 Parkview

480 Parkview

145 Olentangy

145 Olentangy

422 Richards

422 Richards

1924 Baltic

1924 Baltic

24 Chase

24 Chase

84 Arden

84 Arden

3365 Hilliard Cemetary

3365 Hilliard Cemetary

1341 Bruck

1341 Bruck

553 Commons

553 Commons

160 W Royal Forest

160 W Royal Forest

805 Mistletoe

805 Mistletoe

2518 Northam

2518 Northam

2746 Chateau Circle

2746 Chateau Circle

671 Congress

671 Congress

69 Olentangy

69 Olentangy

91 Olentangy

91 Olentangy

4797 Outville

4797 Outville

283 E Royal Forest

283 E Royal Forest

530 E Torrence

530 E Torrence

3279 Indianola

3279 Indianola

4176 Foster

4176 Foster

7540 James River Close

7540 James River Close

2701 Woodley

2701 Woodley

45 Kenyon Brook

45 Kenyon Brook

131 E Weisheimer

131 E Weisheimer

298 Richards

298 Richards

2601 Westmont

2601 Westmont

1012 Oak Bay

1012 Oak Bay

8465 Bridletree

8465 Bridletree