17 W Schreyer

17 W Schreyer

88 E Kelso

88 E Kelso

105 Morse

105 Morse

118 White Elm

118 White Elm

160 Hiawatha

160 Hiawatha

198 E Dominion

198 E Dominion

199 W Campus View

199 W Campus View

242 E Schreyer

242 E Schreyer

339 Eastworth

339 Eastworth

387 E Royal Forest

387 E Royal Forest

409 E Royal Forest

409 E Royal Forest

414 E Royal Forest

414 E Royal Forest

536 Blenheim

536 Blenheim

548-556 Mohawk

548-556 Mohawk

556 E Beechwold

556 E Beechwold

620 E Royal Forest

620 E Royal Forest

668 E Royal Forest

668 E Royal Forest

701 Lazelle

701 Lazelle

770 Cherry Wood

770 Cherry Wood

772 Jaeger

772 Jaeger

914-916 Tradewind

914-916 Tradewind

938 Northwest

938 Northwest

950 Caniff

950 Caniff

993 Bluff Crest

993 Bluff Crest

1021 Oregon

1021 Oregon

1086 Hepplewhite

1086 Hepplewhite

1236 W 3rd - A

1236 W 3rd - A

1290 Allington

1290 Allington

1397 Broadway # 6

1397 Broadway # 6

1409 Virginia

1409 Virginia

1890 Northcliffe Loop N

1890 Northcliffe Loop N

2786 Marcellus

2786 Marcellus

3348 Shattuck

3348 Shattuck

3801 Patricia

3801 Patricia

3840 Frazier

3840 Frazier

3847 Schooner

3847 Schooner

3912 Rosette

3912 Rosette

4134 Briarbrook

4134 Briarbrook

4141 US Hwy 42 N

4141 US Hwy 42 N

4255 Stratton

4255 Stratton

4438 Jennydown

4438 Jennydown

4590 HickoryRock

4590 HickoryRock

4905 Hedge Row

4905 Hedge Row

5440 Heathmoor

5440 Heathmoor

5636 Indianola

5636 Indianola

6058 Tuswell

6058 Tuswell

6541 Pleasenton

6541 Pleasenton

6617 Heatherstone

6617 Heatherstone

6693 Ravenna

6693 Ravenna

6775 Meadow Creek # 208

6775 Meadow Creek # 208

8270 Lariat

8270 Lariat